• 209 Services
  • List View
  • Grid View
Corporate Finance
10.00 / 1 Hour
Menyediakan kemudahan pembiayaan bagi membantu usahawan PKS Bumiputera yang berpotensi ke arah persediaan produk ke pasaran eksport/ antarabangsa. Skim ini adalah kerjasama antara MARA dan SME Corporation Malaysia
Corporate Finance
10.00 / 1 Hour
- Kemudahan pembiayaan perniagaan menggunakan dana bank dan MARA bertindak sebagai Penjamin ke atas pembiayaan yang disalurkan kepada usahawan Bumiputera - Menyediakan akses kepada pembiayaan bank untuk membantu menjayakan program pembangunan usahawan Groom Big - Menyediakan kemudahan jaminan korp
Corporate Finance
10.00 / 1 Hour
Memberi kemudahan pembiayaan kewangan jangka pendek kepada kontraktor Bumiputera yang meliputi aktiviti pembinaan, pembekalan, perkhidmatan dan elektrik
Corporate Finance
10.00 / 1 Hour
Menyumbang ke arah penambahan bilangan usahawan Bumiputera dalam bidang perniagaan kelas menengah sebagai persediaan menjadi Top Entrepreneur yang menjurus ke arah Global Player Mengukuhkan penyertaan usahawan Bumiputera dalam sepanjang rantaian nilai industri khususnya di peringkat yang kurang ata
Corporate Finance
10.00 / 1 Hour
- Menambah bilangan usahawan Bumiputera dalam bidang automotif yang menyediakan perkhidmatan 3S (Sales, Service & Spare-part) - Memberi peluang dan membantu usahawan untuk menaiktaraf standard bengkel sedia ada kepada yang berskala besar
Corporate Finance
10.00 / 1 Hour
Menyediakan kemudahan pembiayaan perniagaan kepada usahawan Bumiputera dalam sektor utama iaitu Perdagangan, Perkhidmatan dan Pembuatan kecuali Pertanian dan Penternakan
Finance
10.00 / 1 Hour
Mewujudkan usahawan baru dalam bidang teknikal yang berasaskan kepada kemahiran yang dimiliki
Finance
10.00 / 1 Hour
- Menyediakan kemudahan pembiayaan perniagaan di bawah Program Pembangunan Usahawan Profesional (ProSPEC) - Meningkatkan penyertaan usahawan Bumiputera dalam bidang keusahawanan profesional
Financial Planning
10.00 / 1 Hour
Memperhebatkan penyertaan wanita dalam aktiviti keusahawanan, memperkasakan usahawan wanita sedia ada dan meningkatkan pendapatan isi rumah Pembiayaan khusus kepada usahawan wanita Bumiputera bagi tujuan mengembangkan perniagaan
Finance
10.00 / 1 Hour
Menyediakan kemudahan pembiayaan perniagaan kepada lepasan Institusi Pendidikan MARA (IPMa) bagi menjalankan perniagaan yang bersifat komersil
Corporate Finance
10.00 / 1 Hour
Menyediakan kemudahan pembiayaan bagi membantu usahawan PKS Bumiputera yang berpotensi ke arah persediaan produk ke pasaran eksport/ antarabangsa. Skim ini adalah kerjasama antara MARA dan SME Corporation Malaysia
Corporate Finance
10.00 / 1 Hour
- Kemudahan pembiayaan perniagaan menggunakan dana bank dan MARA bertindak sebagai Penjamin ke atas pembiayaan yang disalurkan kepada usahawan Bumiputera - Menyediakan akses kepada pembiayaan bank untuk membantu menjayakan program pembangunan usahawan Groom Big - Menyediakan kemudahan jaminan korp
Corporate Finance
10.00 / 1 Hour
Memberi kemudahan pembiayaan kewangan jangka pendek kepada kontraktor Bumiputera yang meliputi aktiviti pembinaan, pembekalan, perkhidmatan dan elektrik
Corporate Finance
10.00 / 1 Hour
Menyumbang ke arah penambahan bilangan usahawan Bumiputera dalam bidang perniagaan kelas menengah sebagai persediaan menjadi Top Entrepreneur yang menjurus ke arah Global Player Mengukuhkan penyertaan usahawan Bumiputera dalam sepanjang rantaian nilai industri khususnya di peringkat yang kurang ata
Corporate Finance
10.00 / 1 Hour
- Menambah bilangan usahawan Bumiputera dalam bidang automotif yang menyediakan perkhidmatan 3S (Sales, Service & Spare-part) - Memberi peluang dan membantu usahawan untuk menaiktaraf standard bengkel sedia ada kepada yang berskala besar
Corporate Finance
10.00 / 1 Hour
Menyediakan kemudahan pembiayaan perniagaan kepada usahawan Bumiputera dalam sektor utama iaitu Perdagangan, Perkhidmatan dan Pembuatan kecuali Pertanian dan Penternakan
Finance
10.00 / 1 Hour
Mewujudkan usahawan baru dalam bidang teknikal yang berasaskan kepada kemahiran yang dimiliki
Finance
10.00 / 1 Hour
- Menyediakan kemudahan pembiayaan perniagaan di bawah Program Pembangunan Usahawan Profesional (ProSPEC) - Meningkatkan penyertaan usahawan Bumiputera dalam bidang keusahawanan profesional
Financial Planning
10.00 / 1 Hour
Memperhebatkan penyertaan wanita dalam aktiviti keusahawanan, memperkasakan usahawan wanita sedia ada dan meningkatkan pendapatan isi rumah Pembiayaan khusus kepada usahawan wanita Bumiputera bagi tujuan mengembangkan perniagaan
Finance
10.00 / 1 Hour
Menyediakan kemudahan pembiayaan perniagaan kepada lepasan Institusi Pendidikan MARA (IPMa) bagi menjalankan perniagaan yang bersifat komersil
View more